Just Brands wil het bewustzijn met betrekking tot deze factoren vergroten bij onze partners. Samen met het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel en consultancybureau Arcadis hebben we in China een project uitgevoerd bij twee van de grootste wasserijen waarmee we samenwerken voor denim en gebreide artikelen. Tijdens dit project is er veel aandacht besteed aan de bewustwording van de risico’s, het vergroten van kennis en de implementatie van verbeteringen. De volgende onderwerpen stonden centraal tijdens dit project:

  • Voorkomen van vervuiling, bijvoorbeeld door het behandelen van afvalwater​
  • Verminderen van het gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen, zoals water en chemicaliën​
  • Zorgen dat alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s gedekt zijn​

Consultancybureau Arcadis is samen met onze leverancier gestart met het bezoeken van de wasserijen. We vinden het belangrijk dat onze leveranciers betrokken zijn bij dit project, zodat zij de verzamelde kennis ook kunnen delen met andere units.

Tijdens de site visits zijn de belangrijkste onderwerpen besproken en heeft Arcadis diverse bevindingen gedaan. Op basis hiervan hebben ze een rapport opgesteld met alle conclusies en aanbevelingen voor verbetering.

Na het delen van dit rapport heeft Arcadis de units voortdurend begeleid, onder andere door het delen van diverse ondersteunende materialen, continue bereikbaarheid (door middel van een helpdeskfunctie) en diverse meetings om de progressie te bespreken.